سفارش تبلیغ
صبا

سلام.
در مورد زبان جهانی عکس فکر میکردم که تصادفا به این فرمایش آقا در مورد زبان هنر رسیدم. فکر میکنم  برای شما هم جالب باشه:

«زبان هنر زبان رسایی دارد. هیچ زبانی به رسایی آن نیست؛ نه زبان علم، نه زبان معمولی، نه زبان موعظه، به رسایی زبان هنر نیست.»
«فرض بفرمایید کسی که درکشور ما همه ی لهجه های محلی زبانهای ایرانی را بلد است، گستره ی فهم و تعاطی افکارش نسبت به کسی که بلد نیست چقدر زیاد است! با همه حرف میزند، با همه تفاهم میکند، به همه تفهیم میکند و از همه یاد میگیرد. یا کسی که زبان های غیر ایرانی بیگانه را بلد نیست، چقدر تفاوت دارد؟! لغت هنر هم همین است. کسی که از تئاتر، نقاشی، عکس یا شعر چیزی نمیفهمد، راه های معرفت به رویش بسته است.ملتی که هرکدام از اینها را ندارد، دریچه ای به روی او بسته است.»


نوشته شده در ساعت  2:7 عصر  توسط مسعود 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
عکس های من از آمل (3)
عکس های من از آمل (2)
عکس های من از آمل (1)
[عناوین آرشیوشده]